شربت زعفرانی دمنوش زعفرانی آشپزی با زعفران

شربت زعفران و گلاب

شاید یکی از قدیمی ترین و فرح بخش ترین شربت هایی که به یاد داریم ، شربت گلاب و زعفران باشد ، مخصوصا مادربزرگ هایمان همیشه این شربت را درست می کردند و جدی جدی چقدر هم می چسبید در هوای گرم..
اکثر افراد طعم زعفران را می پسندند بنابراین شربت زعفران نیز مورد پسند اکثر افراد قرار خواهد گرفت، شما می توانید این شربت را به آسانی و در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین مواد در منزل درست نمایید و از خواص بی شمار آن بهره مند گردید به طور کلی این شربت دارای طبعی گرم می باشد و اگر مقداری عرق بید میشک به آن بیفزایید چون دارای طبعی سرد است می تواند این شربت را به یک نوشیدنی معتدل تبدیل نمایید .اين شربت خوش رنگ وخوشبو می باشد و یکی از نوشیدنی های رایج در استان خراسان است .


ادامه مطلب

شربت زعفران و گلاب

شاید یکی از قدیمی ترین و فرح بخش ترین شربت هایی که به یاد داریم ، شربت گلاب و زعفران باشد ، مخصوصا مادربزرگ هایمان همیشه این شربت را درست می کردند و جدی جدی چقدر هم می چسبید در هوای گرم..
اکثر افراد طعم زعفران را می پسندند بنابراین شربت زعفران نیز مورد پسند اکثر افراد قرار خواهد گرفت، شما می توانید این شربت را به آسانی و در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین مواد در منزل درست نمایید و از خواص بی شمار آن بهره مند گردید به طور کلی این شربت دارای طبعی گرم می باشد و اگر مقداری عرق بید میشک به آن بیفزایید چون دارای طبعی سرد است می تواند این شربت را به یک نوشیدنی معتدل تبدیل نمایید .اين شربت خوش رنگ وخوشبو می باشد و یکی از نوشیدنی های رایج در استان خراسان است .


ادامه مطلب

شربت زعفران و گلاب

شاید یکی از قدیمی ترین و فرح بخش ترین شربت هایی که به یاد داریم ، شربت گلاب و زعفران باشد ، مخصوصا مادربزرگ هایمان همیشه این شربت را درست می کردند و جدی جدی چقدر هم می چسبید در هوای گرم..
اکثر افراد طعم زعفران را می پسندند بنابراین شربت زعفران نیز مورد پسند اکثر افراد قرار خواهد گرفت، شما می توانید این شربت را به آسانی و در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین مواد در منزل درست نمایید و از خواص بی شمار آن بهره مند گردید به طور کلی این شربت دارای طبعی گرم می باشد و اگر مقداری عرق بید میشک به آن بیفزایید چون دارای طبعی سرد است می تواند این شربت را به یک نوشیدنی معتدل تبدیل نمایید .اين شربت خوش رنگ وخوشبو می باشد و یکی از نوشیدنی های رایج در استان خراسان است .


ادامه مطلب