درخواست نمایندگی

شرکت ایلیا در زمینه پخش محصولات زعفران خود به اعطای نمایندگی مبادرت ورزید. ایلیا با این شیوه بار دیگر برای همکاران خود در زمینه زعفران رقیب می طلبد و با تلاش در گسترش پخش زعفران به اقصی نقاط کشور گامی دیگر در جهت یکی از اهداف اصلیش یعنی مشتری مداری برداشته است.
اعطای نمایندگی به افراد در شهرهای مختلف کشور باعث می شود که این محصول به سهولت و با اطمینان بیشتر و سریعتر به دست مصرف کنندگان برسد.و دغدغه اصلی آنها که دسترسی راحت و آسان به زعفران است را از بین ببرد. شرکت ایلیا نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای دیگر نیز نماینده می پذیرد و در صورت دارا بودن شرایط در سریعترین زمان ممکن به ایشان نمایندگی اعطا می گردد.

فرم ثبت نام برای نمایندگی

  • خواندن شرایط نمایندگی